Tel: 08 – 37 92 48

Vågar du chansa på en till torr sommar?

Förra sommaren var varm och torr, men ingen vet hur mycket regn som kommer denna sommar. Vågar du riskera översvämning i dagvattenbrunnarna?

Översvämning kommer ofta utan förvarning. Ett skyfall kan göra att dagvattensystemet inte hinner ta hand om allt regn direkt, vilket kan orsaka översvämningar. Risken ökar om slam, grus och annat skräp finns i och kring brunnarna. Typiska konsekvenser av en översvämmad dagvattenbrunn är:

  • Dyra akuta åtgärder
  • Besvärliga och dyra vattenskador
  • Missnöjda hyresgäster

Så slipper du chansa

Det är alltid billigare att förebygga med underhåll än att åtgärda akut. Vi rekommenderar att rengöra dagvattenbrunnarna med hjälp av slamsugning varje vår och höst. Det minskar riskerna för besvärliga och dyra översvämningar.

Förutom att underhåll är billigare är det också enklare. Det kan nämligen vara svårt att få snabb hjälp vid en översvämning eftersom det bara finns ett visst antal slambilar i Stockholm. När en fastighet har översvämning har troligen många andra det samtidigt.

Se filmen Grus i maskineriet där vi visar och berättar hur regelbunden slamsugning förebygger översvämmade dagvattenbrunnar.

Tre tips för att underhålla dagvattensystemet

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.