Tel: 08 – 37 92 48

Vänta inte till det är för sent…

Efter semestern kan det kännas mycket med allt som behöver göras för att fastigheterna ska fungera. Börja redan nu med att boka slamsugning innan du får översvämning.

Under hösten är det tyvärr vanligt att dagvattenbrunnar svämmar över på grund av löv och skräp som lägger sig kring brunnarna. Det kan leda till vattenskadade entréer, garage och källare och även irriterade hyresgäster som måste kryssa mellan vattenpölar.

Så förebygger du översvämmade dagvattenbrunnar

Boka slamsugning varje höst och vår så minskar du riskerna. Att underhålla regelbundet är alltid billigare och enklare än att åtgärda akuta problem. På hösten tar det cirka en timme att slamsuga en brunn, men om vattnet frusit till ett islock kan det ta en hel dag. Boka gärna minst två veckor i förväg så har du gjort en viktig åtgärd för att undvika kostsamma vattenskador.

Se filmen där vi visar och berättar hur regelbunden slamsugning förebygger översvämmade dagvattenbrunnar.


Minska riskerna för stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan snabbt bli en vattenskada som är både besvärlig och dyr att åtgärda. Med reglaget på lgt.se kan du se hur dyra vattenskador är jämfört med underhållsspolning. Vi rekommenderar regelbunden underhållsspolning vart femte år för att minska riskerna.


Även renoveringar kan ge problem

Om du sätter igång en renovering eller ombyggnation utan att veta ledningarnas skick eller läge kan du få problem. Du kanske utför fel eller otillräckliga åtgärder på ledningarna, vilket kan leda till framtida problem som blir ännu dyrare att åtgärda.

Minska riskerna genom att utföra en rörinspektion med filmning redan när du planerar renoveringen. Det ger bra underlag för att utföra rätt åtgärder.


Tre tips för att underhålla dagvattensystemet

 

Vill du veta mer eller boka slamsugning?
Ring 08-37 92 48

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.