Tel: 08 – 37 92 48

Viktig tredje part i entreprenader

En källa till fel på avloppssystemet är renoveringar som inte har gått enligt plan. Rören kan skadas och saker kan hamna i avloppen. Tredjepartskontroll förebygger många problem.

Med hjälp av en tredjepartskontroll säkerställer man att avloppen fungerar som de ska efter en entreprenad. Detta gör man genom att filma avloppen innan entreprenören lämnar över till beställaren. Man kan också hitta fel som bör åtgärdas för att minimera problemen för beställaren och hyresgästerna.

Det finns exempel på nybyggda flerfamiljshus där källaren har fyllts med avloppsvatten och de boende har behövt flytta ut efter två dagar. Vid ett tillfälle var problemet att avloppet inte ens var anslutet till de kommunala ledningarna. En vanligare orsak till problem är att kakel, skruv, rördelar eller betongrester har hamnat i rören efter en renovering.

Tredjepartskontroll är en rörinspektion med ett utlåtande över hur ledningarna ser ut. Kontrollen styrs av regelverket T25:2012 för att göra en korrekt bedömning vilket minskar riskerna för översvämningar, vattenskador och juridiska problem.

Tips om tredjepartskontroll

  • Ta med den i upphandlingen vid alla avloppsrenoveringar.
  • Säkerställ att den utförs innan folk flyttar in.
  • Anlita alltid ett företag som är medlem i STVF.

 

Mer information

 

LGT är medlem i STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags förening) vilket betyder att vi utför tredjepartskontroll enligt regelverket T25:2012.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.