Tel: 08 – 37 92 48

Val och stamspolning vart femte år

I år är det val igen. Europaparlamentet ska få sina ledamöter vart femte år, och lika regelbundet bör du spola stammarna. Är det dags att välja bort stopp, översvämningar och vattenskador i år? 

Risken för stopp i avlopp och därmed översvämningar och vattenskador har ökat. Det beror på att boende använder och spolar ner mer matfetter i diskhon. När fetterna svalnar en bit ner i ledningarna stelnar de och fastnar som klumpar.

En annan bidragande orsak är konstruktionerna i nyproducerade fastigheter. Långa stickledningar och dåligt fall orsakar många driftstörningar.

Kostsamma och besvärliga vattenskador

Ett stopp i avlopp kan snabbt orsaka översvämning och vattenskador. Om vattnet rinner ut på golvet riskerar man dyra, långdragna och omständliga åtgärder. Ofta måste man riva upp golvet och en bit upp på väggen som har sugit upp vattnet. Torkprocessen kan ta flera månader, och sedan ska allt återställas.

Välj att spola vart femte år

Regelbunden stamspolning minskar riskerna för stopp i avlopp och vattenskador. Dessutom är underhåll alltid billigare än akuta åtgärder. Dra i reglaget på www.lgt.se och se hur billigt det är att underhållsspola jämfört med att åtgärda vattenskador. Exempelvis är kostnaden för att stamspola 500 lägenheter ungefär samma som att åtgärda bara 2 vattenskadade lägenheter.

Om du inte har en plan för spolningen, välj då att kontakta oss så hjälper vi dig att skapa en underhållsplan som är anpassad för just dina fastigheter.

LGT utför stamspolning i Stockholm Se filmen om hur stamspolning ger nöjdare kunder hos Svenska Bostäder.

​Fördelar med regelbunden stamspolning

  • ​Förebygger dyra och besvärliga vattenskador
  • Underlättar att hitta orsaker till återkommande problem
  • Hjälper till att prioritera t.ex. stambyten till rätt fastigheter

Mer om förebyggande underhållsspolning


LGT söker högtryckstekniker till Stockholm

Högtryckstekniker sökes

Vi växer och vill anställa en till högtryckstekniker för att kunna hjälpa våra kunder ännu bättre. Vi erbjuder bra förmåner, ett trivsamt arbetsklimat och kontinuerlig utbildning.

Vet du någon som skulle kunna vara intresserad? Tipsa gärna den personen om oss!


Kontakta oss gärna om du vill ha fler tips eller behöver hjälp med VA-systemen.

 

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.