Tel: 08 – 37 92 48

Bränn inte pengar på dyra akuta åtgärder

Nu gör många fastighetsförvaltare budget för att få koll på förutsebara kostnader nästa år och längre fram. Kostnader för drift och underhåll ska specificeras och budgeteras. Så här underhåller du VA-systemen så att du slipper bränna pengar på akuta åtgärder.

Fastighetsägare är alltid måna om att fastigheterna ska fungera problemfritt och att hålla nere kostnader. Problem i VA-systemen som översvämmade dagvattenbrunnar och stopp i avlopp är besvärligt och dyrt att åtgärda akut. Det är alltid billigare att planera och genomföra underhåll än att få snabb hjälp när man står där med vatten upp till fotknölarna.

Dyra och besvärliga översvämningar i dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar som svämmat över kan orsaka dyra och besvärliga vattenskador i garage, entréer och källare. Minska riskerna för dessa problem genom att utföra slamsugning varje vår och höst.

Se filmen Grus i maskineriet där Jonne Rosdahl berättar och visar hur slamsugning av dagvattenbrunnar hjälper dig att förebygga översvämningar. 

Vattenskador i lägenheter kan ta månader att åtgärda

Ett stopp i avlopp blir lätt en svår vattenskada som kan kräva åtgärder som tar flera månader och kostar hundratusentals kronor. Dra i reglaget på lgt.se och se att det kostar lika mycket att åtgärda 2 vattenskadade lägenheter som att underhållsspola 500 lägenheter. Risken för stopp i avlopp har ökat på grund av hur nyproducerade fastigheter konstrueras och moderna matvanor med t.ex. mycket matfetter.

Förebygg stopp i avlopp genom att utföra underhållsspolning vart femte år.

Se filmen Stamspolning hos Svenska Bostäder där vi visar och berättar hur regelbunden spolning minskar riskerna för stopp och översvämningar. 

Planera detta för att slippa bränna pengar

 

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att planera och budgetera underhållet på VA-systemen.

PS. Du har väl redan bokat höstens slamsugning av dagvattenbrunnarna? DS.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.