Tel: 08 – 37 92 48

Filma rören så slipper du dyra stopp

Översvämningar och stopp i avlopp kostar tid, pengar och förtroendekapital för fastighetsägaren. Den som inte inspekterar och filmar rören kan drabbas av akuta eller återkommande problem. 

Driftstörningar i ledningarna kan ha många orsaker. Ofta har de boende spolat ner doftblock, hushållspapper eller tamponger som orsakar stopp. En ombyggnation eller renovering kan orsaka att rören skadas eller att kakel, skruv eller betongrester hamnar i rören.

Rörinspektion med filmning är effektivt för att hitta problemen och hjälpa fastighetsägare att välja rätt åtgärder. Det är viktigt att klargöra syftet med rörinspektionen i förväg eftersom inspektionsföretaget arbetar olika beroende på ändamålet.

Hitta och åtgärda fel
Efter återkommande driftstörningar prioriterar man att snabbt hitta orsaken och att åtgärda problemet direkt.

Besikta funktionen
När ledningsägaren vill veta systemets driftstatus filmar man för att t.ex. kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering.

Besikta konditionen
Före ombyggnad eller renovering vill man gärna veta ledningens kondition, och kraven är högre än vid felsökning. Kameran ska alltid ha färgbild och om möjligt fler funktioner som t.ex. vridbart huvud.

Slutbesikta
Nylagda eller renoverade rörledningar bör filmas för att lokalisera eventuella rörskador eller produktionsfel. Det blir även en kontroll att ledningen är ren från kakel, skruv och andra byggrester. Vi kallar tjänsten för tredjepartskontroll, och den ska inte utföras av entreprenören som har lagt eller renoverat ledningarna.

Våra rörinspektörer är utbildade och auktoriserade enligt STVF – Sveriges TV-inspektions Företag. Vi följer deras kravspecifikation, och vårt inspektionsutlåtande skyddar fastighetsägaren försäkringsmässigt.

Då bör du inspektera och filma rören

  • Vid återkommande driftstörningar i ledningarna
  • I samband med ombyggnation, stambyte och renoveringar
  • Inför köp och försäljning

Lär dig mer

 

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.