Tel: 08 – 37 92 48

Långsiktig partner för lägre kostnader

LGT har funnits i 35 år med ambitionen att sänka din totalkostnad för fastigheten. Vi vet av erfarenhet att långsiktigt arbete med förebyggande underhåll på VA-systemen alltid är billigare än att åtgärda akuta stopp eller översvämningar. Så här hjälper vi dig. 

LGT:s Högtryck startades av Lars-Göran Tillgren i Blackeberg 1983 och är fortfarande ett familjeföretag, men nu med Lars-Görans son David Tillgren som VD. Vi har utvecklats till ett komplett serviceföretag med inriktning på VA-system med 18 anställda.

Framtidsinriktad partner
Historiken och erfarenheten är lång, men vi fokuserar hellre på framtiden. Vatten- och avloppssystemen ska hålla länge och det är viktigt att arbeta långsiktigt genom till exempel slamsugning varje vår och höst.
– Man måste förstås lösa akuta problem med stopp eller översvämningar, och då bör man samtidigt dra lärdom och förebygga att det händer igen, säger David Tillgren.

Vi utvecklar både oss själva och våra tjänster för att kunna fortsätta vara en långsiktig samarbetspartner. Bland annat hjälper vi till med underhållsplaner och har lanserat de nya tjänsterna kartering och tredjepartskontroll. Vår personal vidareutbildas kontinuerligt så att vi alltid har kompetens inom ny teknik, och vi har skaffat två nya bilar under detta år. Det gör att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Viktigt miljöarbete
Miljön är förstås en viktig aspekt på framtiden. Vi förlänger livslängden i befintliga stamsystem så att de inte behöver bytas ut lika ofta. Dessutom arbetar vi efter mer formella krav.
– Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 och vi väljer leverantörer och produkter efter högt ställda miljökriterier.

Vi ser till att dina VA-system och vårt samarbete håller länge i framtiden.
– 35 år är bara början, avslutar David.

De tre viktigaste åtgärderna för att sänka kostnaderna

Mer om LGT:s Högtryck

 

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.