Tel: 08 – 37 92 48

Har du koll på fastighetens budget?

En noggrann budget med underhållsplan gör det lättare att förutse och hålla nere kostnaderna. Regelbundet underhåll är alltid billigare än akuta åtgärder, och så här underhåller du VA-systemet.

Bristande underhåll på VA-systemen kan orsaka stopp i avlopp, översvämmade dagvattenbrunnar och kostsamma vattenskador. Dessutom kan hyresgästerna bli missnöjda. Förebygg detta genom att budgetera för underhållsarbeten på ledningarna. Då minskar riskerna för besvärliga akuta åtgärder.

Stamspolning vart femte år

Vi rekommenderar underhållsspolning av stammarna vart femte år. Fastigheternas stammar växer igen mycket snabbare nu än förr, och dåligt underhåll är ofta orsaken till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

Se filmen där vi visar hur stamspolning hos Svenska Bostäder ger nöjdare kunder.


Slamsugning varje vår och höst

Budgetera för slamsugning av dagvattenbrunnarna varje vår och höst. Grus, skräp och höstlöv kan täppa igen dagvattenbrunnarna eller stuprören. Med slamsugning två gånger per år minskar du riskerna för stora vattenpölar och översvämmade källare, garage och entréer.

Se filmen om hur regelbunden slamsugning förebygger översvämmade dagvattenbrunnar.


Rörinspektion inför renoveringar

Ska ni renovera eller bygga om? Det är viktigt att veta status på ledningarna inför sådana åtgärder. Avloppsledningar kan skadas om man inte vet exakt var de är. Rörinspektion med filmning lokaliserar ledningarna och visar deras skick. När du vet ledningarnas skick kan du planera för rätt åtgärder i samband med renoveringen.

Se filmen där vi visar och berättar om hur rörinspektionförebygger dyra vattenskador. 


Vill du ha hjälp med din underhållsplan?

Ring oss på 08 – 37 92 48 eller skicka in formuläret nedan.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.