Tel: 08 – 37 92 48

Så räknar du hem underhållet

Nu börjar budgetarbetet, men det går inte att planera utgifter för plötsliga skador. Minska riskerna och kostnaderna för dyra vattenskador genom ett noggrant budgetarbete och underhåll. Så här gör du. 

Att planera och underhålla fastigheten är alltid billigare än att betala för akuta åtgärder. Brister i VA-systemen kan ge översvämningar, dyra vattenskador och frustrerade hyresgäster. Följ våra tips så använder du pengarna på ett smartare sätt.

1. Boka regelbunden underhållsspolning
Spola stammarna vart femte år. Stopp i avlopp beror ofta på bristande underhåll av stammarna, och konsekvensen blir i många fall översvämningar och dyra vattenskador. Om du spolar stammarna vart femte år förebygger du akuta, onödiga och dyra åtgärder.
– Vi hjälper dig gärna att planera underhållsspolningarna i alla dina fastigheter som vi har gjort med Stockholms Studentbostäder, säger David Tillgren, VD på LGT.

2. Slamsug två gånger per år
Boka och budgetera för slamsugning av dagvattenbrunnarna på våren och hösten. Snart är hösten här och löv, grus och skräp kan täppa igen dagvattenbrunnarna och stuprören med översvämningar och dyra vattenskador som följd. Med slamsugning sparar du pengar, minskar riskerna och slipper klagomål från hyresgästerna.
– Då har man gjort det man kan för att undvika vattenskador, säger Jonne Rosdahl som är arbetsledare på LGT.

3. Inspektera och filma rören
Budgetera för rörinspektion med filmning före en renovering eller en stor ombyggnation. Då säkerställer du ledningarnas läge och skick. Det minskar risken för att ledningarna skadas under renoveringen, och ger underlag för att utföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Du kan även få en avancerad ritning i 3D genom vår tjänst Kartering.
– De nuvarande ritningarna kanske inte stämmer med verkligheten eller rören kan ha skadats, säger Stefan Martinsson som är arbetsledare på LGT.

4. Budgetera för tredjepartskontroll
Planera slutbesiktning på renoverade eller nylagda rörledningar för att upptäcka eventuella rörskador, produktionsfel eller byggrester i ledningarna. Denna tredjepartskontroll ska inte utföras av entreprenören som har lagt eller renoverat ledningarna. Utför alltid slutbesiktningen innan någon flyttar in så har du mer tid på dig att åtgärda eventuella fel.
– Både entreprenörer och fastighetsägare borde sträva efter att jobbet blir rätt gjort, säger Jonne Rosdahl på LGT.

Tips för nästa års budget

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.